"کانال تفکر استراتژیک" Телеграмм канал

"کانال تفکر استراتژیک" Телеграмм канал

Адрес канала: @strategic_thinking
Категории:
Язык: Английский
Количество подписчиков: 501 (Дата обновления: 2021-04-10)
Описание канала:

اندیشیدن و تصمیم گیری استراتژیک✅ "علی مظفری" @amzfri Actions Notifications Search for messages Delete chanel

Переходов в канал: 0 ( 38 )