Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

В Туве в небе появилось образ солдата с ружьём Тывага дээрге | SETKIL

В Туве в небе появилось образ солдата с ружьём
Тывага дээрге боозун шыгаап турар дайынчының овуру көзүлген! Камгалакчы оолдарывысты төрээн дээри безин сактып, манап турары ол! Шупту онча-менди чанып келир кылдыр тейлээлиңерем, чонум!